• Bilinçli Tarım
    Bilinçli Üretici...

Hakkımızda

NEDEN ROOTAGRO;

2050 yılında dünya nüfusu 9,7 milyar, 2100 yılında ise 11,2 milyara ulaşması öngörüldüğü bir dünyaya sahibiz. Son 2 asırdır ülkeler, hedeflerini kaynaklara olan mesafelerine göre şekillendirmiş ve halen bu şekillendirme tüm rekabeti ile devam etmektedir.
G8 ülkelerinin dünya kaynaklarından aldıkları pay, toplam kaynağın %80 i iken, geriye kalan 208 ülkenin bu kaynaklardan aldıkları pay sadece %20 seviyesinde kalmıştır.
İstatistiklere baktığımızda, önümüzdeki 10 yıllar içinde su başta olmak üzere gıdanın her birimi için ciddi savaşlar insanlığı beklemektedir.
İçinde bulunduğumuz dönemde iyi tarım uygulamaları ve kaynakların tasarruflu kullanımı ana başlıklar olacaktır.

ROOTAGRO olarak amacımız;
Sürdürülebilir tarımın önemli lokomotifleri olan Bitki Besleme, Hayvan Besleme ve Sulama Sistemleri konularında Ülke çiftçimiz ve işletmelerimiz başta olmak üzere, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin çiftçilerine en doğru hizmeti sunmaktır.
Bitki Besleme alanında, elde edilmiş belirli yöntem ve ürünlerin, farklılık gösteren toprak ve koşullarda aynı şekilde kullanımı yerine, gerçek ihtiyaçların bilimsel metotlar ile belirleyerek, her koşula ait özel yöntemler kullanılması gerektiğini aktarabilmek ve olağan kapasite gereği en yüksek verimleri alınmasını sağlamak.

Hayvan Besleme alanında, öncelikli amacımız, ülke verilerini gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak. Komplike ve karmaşık, üreticilerimiz tarafından anlaşılması güç hedefler koyarak verim artışını zorlaştırmak yerine, işletmelerimizde örnek çalışmalar ile problemlerin çözümünü uygulanabilir ve anlaşılır yöntemlerle uygulanabilir hale getirmek.

Farklı bölgelerde gerçekleştirilen problem çözücü uygulamaların, üreticiler arasında paylaşımını sağlayacak organizasyonlar oluşturarak, iyi uygulamaların kopyalanmasını sağlamak.

Zaman ve Topraktan sonra en değerli kaynak olan Su’yun, gelecek nesillerimize ışık tutacak şekilde tasarruf-Verim esaslı kullanımını sağlayacak bilimsel kaynaklı yöntemlerin en ekonomik yollarla kullanılmasını sağlamak.

ROOTAGRO olarak üretimini gerçekleştirdiğimiz Bitki Besleme, Hayvan Besleme ve Sulama Sistemleri ürünleri, yoğun Ar-Ge çalışmaları ve bölgesel Faz çalışmaları sonrası üreticilerimize sunulmaktadır. Çiftçi eğitim programlarımız, Uzmanlarımız tarafından her bölgede oluşturulan örnek üretim alan ve birimlerinde, elde ettiğimiz Ar-Ge sonuçlarımızı paylaşarak, bilginin yayılması ve çoğalmasını sağlıyoruz.  

FARKLI TOPRAKLAR, ÖZEL ÇÖZÜMLER.

İLETİŞİM

Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi 10638 Sokak KTM İş Merkezi C3 Blok No:102 Karatay / KONYA
GSM: +90 5304697383
E-Posta: info@rootagro.com.tr